Protocol de mesures higièniques

Requisits mínims per assistir al centre: Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. Mesures d’higiene: Abans de l’inici de l’activitat es realitzarà una desinfecció del centre per …

Protocol de mesures higièniques Llegeix més »