Protocol de mesures higièniques

Requisits mínims per assistir al centre:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Mesures d’higiene:

 • Abans de l’inici de l’activitat es realitzarà una desinfecció del centre per garantir la seguretat.
 • Es reforçarà el servei de neteja i es desinfectaran superfícies susceptibles (mostrador, poms, equips…).
 • S’eliminaran aquells objectes més propensos al contacte (revistes, objectes, flyers…).
 • Es ventilaran els espais de forma regular, abans i després de la classe.
 • Per contactar amb la secretaria de l’escola és preferible trucar, enviar un whatsapp, enviar un mail…evitant la presència física a l’escola.
 • Els pagaments de vestuaris, concursos… es realitzaran preferiblement per transferència bancaria o per bizum per evitar aglomeracions a la recepció.

Protocol d’accés al centre:

 • És obligatori l’ús de la MASCARETA per accedir al centre.
 • És obligatori l’ús del GEL HIDROALCOHÒLIC.
 • Es mantindrà la distància social de 2m si hi ha altres persones dins del centre.
 • No es permetrà l’accés a acompanyats o familiars dels alumnes ni es permetrà la permanència dins del centre com a sala d’espera.

Protocol d’accés a les aules:

 • S’hauran de dipositar les sabates en una bossa de plàstic i deixar-les en un lloc específic de l’escola.
 • L’ús de la mascareta dins de l’aula serà obligatori.
 • Abans i després de cada classe es necessari desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic com a mesura d’higiene per evitar els contagis.
 • No es permetrà l’accés al centre abans de l’hora de la classe, per evitar aglomeracions d’entrada i sortida d’alumnes.
 • Es prendrà la temperatura a cada alumne abans de l’inici de l’activitat.

A mesura que s’aprovin nous protocols, s’aniran modificant i actualitzant les mesures.